Later met pensioen
Het is gebruikelijk om je pensioen in te laten gaan op het moment dat je de AOW leeftijd hebt bereikt. Je kunt ervoor kiezen om je pensioen uit te stellen tot 5 jaar na je AOW-gerechtigde leeftijd. Het dienstverband bij NLR eindigt echter in de maand na je AOW-gerechtigde leeftijd.

Gevolgen voor je pensioen
Omdat je je pensioenuitkering later laat ingaan, ontvang je dan meer pensioen.

Wat moet ik doen?
Neem contact op met de pensioenfunctionaris Herma van der Stoel 088-5113382 of via  pfnlr@nlr.nl