Risicomanagement

Het beheer, de uitvoering en de financiering van de pensioenen brengt risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk dat het bestuur een goed beeld heeft van deze risico’s en een plan heeft om deze risico’s in de hand te houden. Dat is het risicomanagement.

Het bestuur van ons fonds inventariseert jaarlijks de risico’s om zo:

• zicht te hebben op het totaal aan risico’s dat ons fonds loopt
• te bepalen of en zo ja, welke (aanvullende) maatregelen nodig zijn om de risico’s te vermijden of te beheersen

Het bestuur doet elk jaar verslag van de risico’s in het bestuursverslag. Het bestuursverslag is onderdeel van het jaarverslag.

Welke risico’s zijn er?
De risico’s zijn grofweg te verdelen in twee categorieën:

• niet-financiële en
• financiële risico’s

Bij niet-financiële risico’s gaat het onder meer om risico’s die ons fonds loopt, omdat het werkzaamheden uitbesteedt. Het bestuur blijft ook verantwoordelijk voor de uitvoering van deze uitbestede werkzaamheden. Denk daarbij aan administratie en vermogensbeheer of aan communicatierisico’s: bijvoorbeeld wanneer een pensioenfonds een toezichthouder of deelnemer niet binnen de wettelijke termijn informeert.

Bij financiële risico’s gaat het onder meer om risico’s die ons fonds loopt als het niet meer kan voldoen aan zijn verplichtingen, bijvoorbeeld het risico dat de rente daalt en dat ons fonds daardoor de pensioenen op termijn niet meer kan betalen.