Pensioen waardevast
Indexatie
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Je kunt met hetzelfde bedrag in 2018 iets minder kopen dan in 2017. Dat heet inflatie. Vanwege de inflatie probeert PFNLR jouw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen.

Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat het PFNLR niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat jouw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

Wanneer krijg je een verhoging?
Voor rechten die zijn opgebouwd in de eindloonregeling (tot 1 januari 2015) is een reserve aanwezig waaruit verhogingen kunnen worden betaald.

Vanaf 1 januari 2015 moet de verhoging komen uit ruimte in de bijdrage en het rendement van het fonds. Je hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als we er financieel goed genoeg voor staan. Bij een verhoging wordt je opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de prijsstijging. Wij reserveren geen geld voor de verhoging. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel je opgebouwde pensioen kan worden verhoogd.