Minder werken en verlofGa je (tijdelijk) minder werken? Dan heeft dit vaak gevolgen voor je pensioen. Want doordat je minder werkt, ontvang je minder salaris en bouw je minder pensioen op. Daardoor kan er een tekort ontstaan in je pensioenopbouw. Voor je pensioen is het belangrijk op wat voor manier je (tijdelijk) minder gaat werken:

Zwangerschapsverlof
Je stopt tijdelijk met werken, omdat je een kind krijgt. Je ontvangt tijdens je zwangerschapsverlof elke maand je salaris, zoals je dat gewend bent. Je hoeft niets te doen voor je pensioen. Je pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens je zwangerschapsverlof.

Onbetaald verlof
Je neemt onbetaald verlof op. Je krijgt meer vrije tijd, maar je blijft in dienst bij je werkgever. Je kunt bij ons pensioen blijven opbouwen tijdens je verlof. Hiervoor moet je wel pensioenpremie (zowel werkgevers-als werknemerspremie) betalen.

Mocht je tijdens de eerste 18 maanden van je verlof overlijden, dan is er voor je partner een partnerpensioen en voor je kinderen een wezenpensioen. Neem je langer dan 18 maanden verlof op? Dan bouw je geen partnerpensioen of wezenpensioen meer op. Het partnerpensioen en wezenpensioen dat je tot aan de ingang van je verlof hebt opgebouwd, blijft staan. Dat wordt aan je nabestaanden uitgekeerd, mocht je komen te overlijden.

Wat moet ik doen?
Maak afspraken met je werkgever over wanneer en hoe lang je verlof opneemt. Je werkgever geeft dit door aan ons.


In deeltijd werken
Kies je ervoor om minder te werken? Dan bouw je ook minder pensioen op. Dit geldt voor je:

1. ouderdomspensioen
2. partnerpensioen
3. wezenpensioen

Wat moet je doen?
Maak afspraken met je werkgever als je in deeltijd wilt gaan werken. Je werkgever geeft dit door aan PFNLR.