In dienst

Waardeoverdracht
Als je van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doe je bij jouw nieuwe pensioenuitvoerder, PFNLR. Laat je hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiƫle situatie van je huidige en van je nieuwe pensioenuitvoerder.

Als je besluit tot waardeoverdracht geef dan binnen 6 maanden aan het PF NLR door dat je jouw eerder opgebouwde pensioen mee wilt nemen. Bij indiensttreding ontvang je hiervoor een formulier van de afdeling Personeel & Organisatie.

Als je besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft jouw pensioen staan bij je huidige pensioenuitvoerder en wordt het vanaf jouw pensioeningangsdatum aan je uitbetaald. Je betaalt geen premie meer aan je huidige pensioenfondsuitvoerder en gaat verder met pensioen opbouwen in het PFNLR.De Pensioenvergelijker
De Pensioenvergelijker helpt je bijvoorbeeld om overeenkomsten en verschillen tussen twee pensioenregelingen op een rij te zetten. Handig als je aan waardeoverdracht denkt. Of als je de pensioenregelingen van je oude en een eventuele nieuwe werkgever wilt vergelijken. Klik op het icoon voor een deels ingevulde pensioenvergelijker.