Hoeveel betaal ik?
Je werkgever en jij betalen beiden voor je pensioen
Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. In feite is de premie de prijs van je pensioen. Bij PFNLR betaal je maximaal 7% van de pensioengrondslag en je werkgever maximaal 22%. De pensioengrondslag is je salaris met aftrek van de franchise. De franchise is wat je straks aan AOW krijgt. Over dat bedrag hoef je geen pensioen op te bouwen.

Hoe betaal je?
Je bijdrage aan je pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op je bruto maandsalaris. Op je loonstrook zie je precies hoeveel pensioenpremie je elke maand betaalt. Je werkgever maakt jouw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Kostendekkende premie
De premie die wij van jou en je werkgever ontvangen, moet in beginsel voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.