Deeltijdpensioen
Wil je langzaam afbouwen?
Dat kan. Het is gebruikelijk om je pensioen in te laten gaan op het moment dat je de AOW leeftijd hebt bereikt. Dat betekent niet dat je fulltime tot je AOW leeftijd moet doorwerken. Je kunt ervoor kiezen om je pensioen al eerder gedeeltelijk te laten ingaan. Je blijft dan voor een deel werken en voor het andere deel ontvang je pensioen.

Gevolgen voor je pensioen
Als je besluit om in deeltijd met pensioen te gaan, is je inkomen lager. Dit heeft 3 oorzaken:
• je bouwt minder pensioen op, omdat je voor een deel eerder stopt met werken
• je moet langer doen met je pensioen, omdat de uitkering eerder begint
• je ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioen van de overheid
Welke voorwaarden zijn van toepassing ?
• deeltijdpensioen is mogelijk vanaf 5 jaar voorafgaand aan je AOW gerechtigde leeftijd
• het percentage werken en pensioen tellen op tot maximaal 100%.
• de hoogte van je deeltijdpensioenbedrag is minimaal hoger dan de grens voor het afkopen van pensioen; voor 2021 is dit bedrag vastgesteld op € 503,24 per jaar.
• je deeltijdpensioen vraag je uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan je gewenste ingangsdatum aan. Voorafgaand aan je aanvraag stel je in overleg met je leidinggevende de invulling van je deeltijdpensioen vast.
• eenmaal ingegaan deeltijdpensioen kun je niet meer verlagen. Je kan dus niet terug naar meer werken en minder pensioen.
Wat kan ik doen ?
Wil je een idee krijgen hoe een deeltijdpensioen voor jou eruit zou kunnen zien ? Neem dan contact op met de administrateur van het pensioenfonds Herma van der Stoel 088-5113382 of via pfnlr@nlr.nl