Bouwstenen

Hoe bouw je pensioen op? 


De drie pijlers:
A. AOW
B. Pensioen dat je via jouw werk opbouwt
C. Pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt

A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Je bouwt in 50 jaar AOW op. Je bouwt alleen AOW op als je in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd je AOW krijgt, hangt af van jouw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en jouw AOW-leeftijd vind je op www.svb.nl

Let op: heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan jouw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat je via jouw werk opbouwt
Hoeveel pensioen je opbouwt via de regeling van jouw werkgever, zie je op jouw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit overzicht krijg je ieder jaar van het PFNLR. Wil je een overzicht van de pensioenen die je bij andere werkgevers hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl

C. De pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt
Je kunt zelf een aanvulling regelen op jouw AOW en het pensioen dat je via NLR opbouwt. Er zijn verschillende manieren om jouw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente af te sluiten. Of je dat nodig vindt, hangt af van jouw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes. Je kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl

Middelloon
Ieder jaar bouw je pensioen op over je pensioengevend salaris. Bij PFNLR is het pensioengevend salaris 12 maanden bruto maandsalaris + 8% vakantietoeslag. Je bouwt niet over je hele pensioengevend salaris pensioen op. Het PFNLR houdt namelijk rekening met de AOW die je van de overheid ontvangt als je met pensioen gaat. Het deel van het pensioengevend salaris waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over jouw pensioengevend salaris minus de franchise bouw je jaarlijks 1,75% aan pensioen op. Het totale pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf jouw pensioeningangsdatum ontvang je dit pensioenbedrag jaarlijks, in maandelijkse termijnen, zolang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Stel: je verdient € 25.000 in een jaar. De franchise is € 15.000. Je bouwt in dat jaar 1,75% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 175 in dat jaar. Als je het jaar daarop € 26.000 verdient, en de franchise blijft gelijk, bouw je 1,75% x € 11.000 op, dus € 192,50. Het jaarlijkse ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt, is een optelsom van al deze opgebouwde bedragen plus de eventuele indexatie.


Opbouwpercentage
Over de pensioengrondslag min de franchise bouw je jaarlijks 1,75% aan pensioen op.
Over het gedeelte boven de €107.593 bouw je geen pensioen op.
Je kunt geen extra pensioen opbouwen binnen onze pensioenregeling.