AOW overbrugging


Omzetten van ouderdomspensioen in AOW-overbruggingspensioen
Ga je eerder met pensioen? Dan kan het zijn dat je nog geen AOW-pensioen van de overheid ontvangt. Je ontvangt AOW-pensioen pas vanaf een bepaalde leeftijd. Je hebt de mogelijkheid om een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in een AOW-overbruggingspensioen. Dit overbruggingspensioen is bedoeld om de AOW te overbruggen in de periode van je vervroegde pensioendatum tot de ingangsdatum van je AOW-pensioen. Aan dit overbruggingspensioen is een maximum verbonden, namelijk het bedrag van 2 maal het AOW-pensioen voor een gehuwde deelnemer.

Gevolgen voor je pensioen
Als je hiervoor kiest krijg je meer pensioen in de periode van je vervroegde pensioendatum tot de ingangsdatum van je AOW-pensioen. De periode daarna ontvang je dan minder pensioen.

Wat moet ik doen?
Voordat je een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer je AOW-pensioen van de overheid ingaat. Spreek met je werkgever af wanneer je met pensioen wilt gaan. Neem daarnaast contact op met Herma van der Stoel, pensioenfunctionaris, 088-5113382 of via pfnlr@nlr.nl