Als ik overlijdPartner- en wezenpensioen
Zolang je bij NLR werkt en daardoor deelneemt aan het PFNLR, is er voor jouw partner een partnerpensioen verzekerd en voor jouw kinderen wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt als je overlijdt aan jouw partner uitbetaald zolang jouw partner leeft. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als je overlijdt tot het kind 21 jaar wordt, of tot 27 als jouw kind nog onderwijs geniet of niet in staat is door ziekte of gebreken te werken.